Oddziały

Poradnia psychologii dziecięcej

Poradnia psychologii dziecięcej

Opis poradni


Zakres usług psychologicznych dla dzieci i młodzieży obejmuje następujące obszary:

 •     diagnozę funkcjonalną i rozwojową dzieci i młodzieży
 •     badanie dzieci i młodzieży z trudnościami w uczeniu się
 •     diagnoza dysleksji rozwojowej (dysgrafii, dysortografii)
 •     diagnoza gotowości szkolnej 5 i 6 latków
 •     konsultacje psychologiczne
 •     terapia psychologiczna
 •     doradztwo zawodowe dla dzieci i młodzieży
 •     profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży
 •     nieśmiałość
 •     problemy w kontaktach z rówieśnikami
 •     lęki
 •     niska samoocena
 •     agresja
 •     niekontrolowalęki,niska samoocenay emocji (zwłaszcza złości i gniewu)
 •     trudności ze skupieniem i koncentracją uwagi
 •     ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi)
 •     zaburzenia ze spektrum autyzmu (autyzm, zespól Aspergera)
 •     trudności z adaptacją w nowym środowisku (przedszkolnym lub szkolnym)
 •     rozwój małego dziecka (trening czystości, bunt dwulatka, problemy z jedzeniem, stymulacja przez zabawę)
 •     choroby neurologiczne, zespoły genetyczne
 •     podejrzenie doświadczenia przemocy
 •     doświadczanie przez dziecko sytuacji trudnych w związku z problemową sytuacją rodziny (rozwód, żałoba)
 •     inne objawy i zachowania niepokojące rodziców.
 •     Konsultacje dla rodziców, relacje w rodzinie mgr Agata Baranowicz


- psycholog, pedagog, trener, coach, doradca zawodowy. Absolwentka Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS we Wrocławiu na kierunku psychologia (specjalność: psychologia kliniczna)
i Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku pedagogika ogólna. Ukończyła Studium terapii dzieci i młodzieży we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii oraz  Studium Terapii Poznawczo-Behawioralnej
w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu.

Obecnie pracuje jako Dyrektor w Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Pomoc w Legnicy, gdzie zajmuje się zarządzaniem placówką oraz pracą z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi
w zakresie diagnozy, poradnictwa psychologicznego oraz terapii psychologicznej. Współpracuje z Jaworskim Centrum Medycznym w Jaworze
na oddziale pediatrycznym gdzie prowadzi obserwacje
i diagnozę psychologiczną oraz z przychodnią Rehabilitacyjną w Strzegomiu gdzie prowadzi zajęcia terapeutyczne z dziećmi.

Na stałe współpracuje Fundacją „Pomaganie przez Wspieranie” z Jeleniej Góry, którą (jako członkini Komisji Programowej), wspiera w realizacji projektów na rzecz dzieci i młodzieży.