Bilirubinometr - badanie poziomu bilirubiny

Bilirubinometr - badanie poziomu bilirubinyBilirubinometr - przezskórny miernik żółtaczki

 • Badanie jest bezbolesne i szybkie – nie wymaga pobierania krwi dziecka.
 • Pomiary można wykonywać kilkakrotnie w krótkich odstępach czasu.
 • Badanie przeprowadza się w gabinecie lekarskim podczas wizyty z dzieckiem
  nie trzeba już iść z dzieckiem do laboratorium.
 • Służy do oceny żółtaczki u noworodków i niemowląt.
 • Pomiaru dokonuje się poprzez przyłożenie miernika do skóry.
 • Sondę (czyli końcówkę bilirubinometru) umieszcza się na czole lub mostku dziecka.
 • Wynik otrzymywany jest natychmiast po dokonaniu pomiaru – poziom bilirubiny
  wyświetla się na ekranie urządzenia.
 • Nie jest potrzebne zlecenie na wykonanie pomiaru.Pamiętaj!
Istnieje wiele chorób u niemowląt, które przebiegają wraz z żółtaczką.

W niektórych przypadkach nie wystarcza oznaczenie przezskórnego poziomu bilirubiny – w takich sytuacjach
konieczne jest oznaczenie frakcji bilirubiny w osoczu krwi dziecka. Dlatego pomiar bilirubiny u dziecka przy
pomocy bilirubinometru przeprowadzany jest w trakcie wizyty lekarskiej. Wynik jest interpretowany na miejscu,
po wcześniejszym zbadaniu dziecka.