Oddziały

Poradnia logopedyczna

Poradnia logopedyczna

Opis poradni

PORADNIA LOGOPEDYCZNA
mgr Bożena Bugała
Terapeuta wczesnej interwencji, Neurologopeda kliniczny
Pedagog specjalny, Surdologopeda, Terapeuta SI

 • Prowadzenie terapii logopedycznej oraz neurologopedycznej dzieci
  od niemowlaka, przedszkolaka aż do wieku szkolnego.
 • Ocena wędzidełek pod względem funkcji mowy.
 • Stymulacja traktu ustno-twarzowego z wykorzystaniem technik masażu
  logopedycznego, elementów terapii manualnej oraz miofunkcjonalnej.
 • Terapia dzieci z afazją wczesnodziecięcą, dyzartrią.
 • Terapia logopedyczna dzieci z wadami neurologicznymi, genetycznymi.
 • Ocena logopedyczna problemów z rozszerzaniem diety niemowlaków i dzieci starszych.
 • Terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy.
 • Stymulacja i wyrównywanie nieprawidłowości w rozwoju mowy.
 • Praca z dzieckiem z zaburzeniem słuchu i niedosłuchu.
 • Terapia wad wymowy:
  - Ocena jakościowa mowy spontanicznej
  - Ocena sposobu porozumiewania się
  - Ocena sprawności narządów mowy
  - Ocena rozumienia mowy
  - Badanie słuchu fonemowego
  - Badanie artykulacji poszczególnych głosek, sylab i słów.
  - Badanie funkcji oddechowych, fonacyjnych i połykowych