Oddziały

Specjalistyczna konsultacyjna poradnia dziecięca

Specjalistyczna konsultacyjna poradnia dziecięca

Opis poradni

Specjalistyczna Konsultacyjna Poradnia Dziecięca


Poradnia dedykowana jest głównie dzieciom z nawracającymi infekcjami dróg oddechowychlub długotrwale leczonych ambulatoryjnie bez istotnej poprawy klinicznej.
Stosunkowo często obserwujemy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w sezonie infekcyjnym, które nawet kilkukrotnie przechodzą infekcję dróg oddechowych
 i wymagają leczenia antybiotykiem. Poradnia jest również miejscem gdzie specjalistyczną pomoc mogą otrzymać mali pacjenci, którzy chorują przewlekle na kilka
chorób jednocześnie.
W poradni tej okres oczekiwania na wizytę nie jest długi, a w przypadku konieczności pogłębienia diagnostyki i specjalistycznego leczenia dziecko kierowane jest bezpośrednio do  oddziału dziecięcego JCM w Jaworze lub lub odpowiedniej poradni( bazę diagnostyczną mamy na bardzo wysokim poziomie opierając się na potencjale CDT Medicus i JCM co co gwarantuje nam dostęp do praktycznie wszystkich badań laboratoryjnych, mikrobiologicznych, tokstkologicznych jak i obrazowych RTG< TK <MR).
Aby dobrze przygotowac się na wizytę, należy zabrać ze sobą dotychczasową dokumentację medyczną, książeczka zdrowia dziecka oraz jeśli były wykonywane wyniki konsultacji specjalistycznych, badań laboratoryjnych i obrazowych.Dr n. med. Dominika Kulej

Specjalista Pediatrii, Specjalista hematologii i onkologii dziecięcej