Formy płatności

Formy płatności

Za zabiegi i diagnostykę można zapłacić:
  • gotówką
  • kartą płatniczą
  • blik

 Opłatę za TELEPORADY PORADNI SPECJALISTYCZNYCH
     prosimy uiszczać na wskazane konto bankowe:

SANTANDER Bank Polska S.A. - 76 1090 2082 0000 0001 4458 0883  

W tytule przelewu prosimy o podawanie następujących danych:
„Imię i nazwisko pacjenta, TELEPORADA”