USG serca dziecka

USG serca dziecka


USG SERCA DZIECKA

Badanie echo serca to pogląd budowy i pracy mięsnia sercowego aparatem USG.
Badanie polega na wykorzystaniu fal ultradźwiękowych, które po odbiciu od struktur
serca ukazują na ekranie aparatu jego obraz, pozwalając na analizę budowy
i funkcji mięśnia.


Badanie umożliwia ocenę budowy serca poprzez pomiar objętości,
grubości i kurczliwości ścian serca, a w szczególności:

  • budowę i działanie zastawek
  • pomiar wielkości i pracy komór serca
  • diagnostykę wewnątrzsercowych przepływów krwi metodą Dopplera
  • diagnostykę wad serca oraz nowotworów mięśnia sercowego
  • zdiagnozowanie obecności płynu w worku osierdziowym