Oddziały

Specjalistyczna konsultacyjna poradnia dziecięca

Specjalistyczna konsultacyjna poradnia dziecięca

Opis poradni

Specjalistyczna konsultacyjna poradnia dziecięca


dedykowana jest głównie dzieciom z nawracającymi infekcjami dróg oddechowychlub długotrwale leczonych ambulatoryjnie bez istotnej poprawy klinicznej.
Stosunkowo często obserwujemy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w sezonie infekcyjnym, które nawet kilkukrotnie przechodzą infekcję dróg oddechowych
 i wymagają leczenia antybiotykiem. Poradnia jest również miejscem gdzie specjalistyczną pomoc mogą otrzymać mali pacjenci, którzy chorują przewlekle na kilka
chorób jednocześnie.
 

Dr n. med. Dominika Kulej

Specjalista Pediatrii, Specjalista hematologii i onkologii dziecięcej