Oddziały

Poradnia dietetyczna

Poradnia dietetyczna

Opis poradni

Poradnia Dietetyczna zapewnia porady żywieniowe oraz układa plany żywieniowe dla dzieci,
młodzieży oraz sportowców. Pomagamy dzieciom
wymagającym szczególnego żywienia ze względu na stan zdrowia –
alergie,
nietolerancje pokarmowe, dzieciom z nadwagą i otyłością, z niedowagą oraz mającym
ograniczenia dietetyczne.

Konsultacji udziela mgr inż.  Dorota Dębogórska, dietetyk z ponad 15 letnim doświadczeniem klinicznym,
współpracownik centrów medycznych, szpitali klinicznych oraz współautorka programów promocji zdrowia dla dzieci
i dorosłych. Członek Polskiego Towarzystwa Dietetyki, autorka publikacji o charakterze żywieniowym i zdrowotnym,
prelegentka na konferencjach i szkoleniach dotyczących zdrowia i żywienia.

Celem poradni jest opracowanie zaleceń i diet dla dzieci:
- zdrowych
- z otyłością lub z niedowagą
- z zaburzeniami odpornoœci
- z chorobami przewodu pokarmowego
- z alergią lub nietolerancją pokarmową
- z cukrzycą typu I i typu II
- z chorobami tarczycy
- sportowców
   * diety w każdej dyscyplinie sportu
   * dostosowanie diety do planu treningów i zawodów
   * diety regeneracyjne


Konsultacja obejmuje:
- wywiad zdrowotny i żywieniowy
- ważenie, pomiary obwodów ciała
- wyznaczenie celu diety
- opracowanie planu dnia i posiłków
- opracowanie zaleceń żywieniowych

Konsultacja kontrolna obejmuje:
- ważenie, pomiary obwodów ciała
- analizę efektów diety, czyli postępów i trudnoœci
- zalecenia żywieniowe adekwatne do efektów diety