Kontakt - dzieci zdrowe

Kontakt - dzieci zdrowe
Poradnia dzieci zdrowych:
- tel. 76 728 26 38

Punkt Szczeepień:
-tel. 76 728 26 31