Holter EKG

Holter EKG

HOLTER EKG

t
o badanie rejestrujące w trybie ciągłym rytm i częstośc pracy serca oraz zmian niedokrwiennych w zapisie ekg przez całą dobę.
Badanie pozwala ocenić pracę 
serca nie tyko w spoczynku, ale także w trakcie wykonywania codziennych czynności.HOLTER CIŚNIENIOWY

jest popularnym badaniem wykorzystywanym w diagnostyce chorób serca.
Jest to  badanie diagnostyczne polegające na automatycznym,
całodobowym monitorowaniu ciśnienia tętniczego krwi przez specjalny aparat zakładany na ramię.
Badanie to umożliwia rozpoznanie nadciśnienia tętniczego krwi oraz kontrolę jego leczenia.
Jest również pomocne w diagnozowaniu innych dolegliwości, których skutkiem mogą być np. spadki lub wahania ciśnienia tętniczego.
Z uwagi na to, że jest wiele  czynników mogących miec wpływać na aktualny pomiar ciśnienia tętniczego(np. emocje towarzyszące wizycie
lekarskiej),
pojedynczy wynik pomiaru może nie przesądzać o rozpoznaniu braku czy też istnienia zaburzeń ciśnienia tętniczego krwi.
Dlatego najbardziej skuteczną i coraz częściej stosowaną w diagnostyce metodą jest całodobowa ocena ciśnienia tętniczego przy pomocy
aparatu holterowskiego.