EKG serca dziecka

EKG serca dziecka


EKG
(elektrokardiografia)to nieinwazyjne badanie wykonywane w celu diagnozowania chorób mięśnia sercowego.
W badaniu tym, dzięki elektrodom umieszczonym w określonych miejscach,
impulsy elektryczne związane z pracą serca są rejestrowane i prezentowane w postaci wydruku papierowego.
Na podstawie tego zapisu można uzyskać informacje o częstości i rodzaju rytmu serca i jego ewentualnych zaburzeniach,
przeroście i przeciążeniu mięśnia serca a także o przewodzeniu pomiędzy przedsionkami a komorami oraz w ich wnętrzu.