Cennik - Poradnie dla dzieci

Cennik - Poradnie dla dzieci

Cennik - Poradnie dla dzieci

 • Poradnia pediatryczna - 235 zł
 • Poradnia hematologiczna - 275 zł
 • Poradnia kardiologiczna - konsultacja - 280 zł
 • Poradnia kardiologiczna - usg (echo) serca - 170 zł
 • Poradnia diabetologiczna - 305zł
 • Poradnia endokrynologiczna - 305 zł
 • Poradnia chirurgii dziecięcej- 325 zł
 • Poradnia neurologiczna -345 zł
 • Poradnia preluksacyjna - 255 zł
 • Poradnia alergologiczna - 275 zł
 • Poradnnie logopedyczna:  konsultacja-165zł /terapia -130 zł
 • Poradnia psychologiczna:
      Konsultacja psychologiczna  - 245 zł  - 1h
      Terapia psychologiczna    225 zł - 1 h
      Diagnoza predyspozycji zawodowych dla młodzieży -415 zł -1,5 h

      Diagnoza gotowości szkolnej dzieci 5-6 letnich(pedagogiczno-psychologiczna)z opisem 415 zł - 2 h 

      Uwaga: Podane ceny mogą ulec zmianie.